تفاوت تخت و تشک بادی

تخت های و تشک های بادی دو محصولی هستند که تا به امروز سوالات بسیاری را در ذهن مشتریان ایجاد کرده اند، اینکه چه تفاوت هایی دارند و کدام بهتر هستند، در حقیقت مهم ترین تفاوت تخت و تشک های بادی ارتفاع آنها می باشد، ارتفاعی که در تخت ها بیشتر و در تشک ها بسیار کمتر است. اما ارتفاع کم را برای تشک ها نمی توان یک عیب و برای تخت ها نمی توان یک مزیت دانست. به این دلیل که تشک ها به صورت ساده تری می توانند جا به جا شوند در عوض تخت ها با ارتفاع بیشتری که دارند می توانند جایگزین تخت های چوبی دائمی شوند.